1. Anlam Bilgisi
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Olayları Oluş Sırasına Göre Yazma
Hikaye Unsurları (Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Metnin Başlığı
Metnin Konusu
Metnin Ana Fikri
Gerçek ve Hayalî (Kurgu) Unsurlar
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma
Akıllı İşaretleri Okuma

2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi)
Yabancı Kelimelerin Türkçe Karşılıklarını Bulma

3. Metin Türleri
Hikaye Edici Metinler
Bilgilendirici Metinler
Şiir