1. Anlam Bilgisi
1.1. Sözcükte Anlam
Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
1.2. Cümlede Anlam
Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Cümlede Anlam İlişkileri (Eş, Yakın ve Zıt Anlamlı Cümleler)
Cümle Yorumlama (Cümlenin Konusu, Ana Fikri, Cümleden Çıkarılabilecek / Çıkarılamayacak Yargılar, Cümle Tamamlama / Oluşturma, Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler)
1.3. Parçada Anlam
Düşünceyi Geliştirme Yolları (Karşılaştırma, Örnekleme, Benzetme)
Paragrafın Anlam Yönü (Paragrafta Ana Düşünce, Paragrafta Konu, Başlık, Anahtar Kelimeler, Soru, Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu)
Paragrafın Yapı Yönü (Paragrafın Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri, Paragraf Oluşturma ve Tamamlama)
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma
Akıllı İşaretleri Okuma

2. Yazım Bilgisi
Yazım (İmla) Kuralları (Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler, Kısaltmaların Yazımı, Sayıların Yazımı, “de” ve “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Yazımı Karıştırılan Sözcükler)
Noktalama İşaretleri (Nokta,Virgül, İki Nokta, Noktalı Virgül, Üç Nokta, Soru İşareti, Ünlem İşareti, Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Yay Ayraç, Kısa Çizgi, Uzun Çizgi, Eğik Çizgi)
Yabancı Kelimelerin Türkçe Karşılıklarını Bulma

3. Dil Bilgisi
Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları
Söz Sanatları (Benzetme)
Yazı (Metin) Türleri (Hikâye, Fabl, Masal, Şiir)